Kanavan koulu

Kanavan koulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi