Kariston koulu ja päiväkoti

Kariston koulu ja päiväkoti kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi