Kauppis-Heikin koulu

Kauppis-Heikin koulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi