Kiinteistöt Oy Omenamäki ja Keltakanelinaukio

Kiinteistöt Oy Omenamäki ja Keltakanelinaukio kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi