Kuninkaantammen puukerrostalot

Kuninkaantammen puukerrostalot kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi