Lukio ja kulttuuritalo Monio

Lukio ja kulttuuritalo Monio kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi