Mansikkamäen koulu

Mansikkamäen koulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi