Yhteisöpiha

Yhteisöpiha kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi