Nuumäen päiväkoti

Nuumäen päiväkoti kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi