Painiityn päiväkoti

Painiityn päiväkoti kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi