Päiväkoti Suosaari

Päiväkoti Suosaari kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi