Pakilan Halkosuontien puukoulu

Pakilan Halkosuontien puukoulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi