Punkalaitumen päiväkoti

Punkalaitumen päiväkoti kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi