Punkalaitumen yhteiskoulu ja lukio

Punkalaitumen yhteiskoulu ja lukio kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi