Rajamiehentien asunnot

Rajamiehentien asunnot kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi