Rakennusosa List

Ei-kantava väliseinä

Kantava tai ei-kantava ulkoseinä HUOMIO! Käyttö kantavana edellyttää paikallisen viranomaisen hyväksynnän

Kantava tai ei-kantava ulkoseinä

Kantava tai ei-kantava väliseinä

Kantava väliseinä

Välipohja

Yläpohja

YP004_P1_2