HVS002_P2_2

HVS002_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Kipsilevy (palosuojaus) 15 A2-s1, d0
2 Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) 15 D-s2, d2
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
100
100
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Rako runkopuoliskojen välillä 20
DnT,w ≥ 55 dB R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 1 ja nro 2)