HVS004_P2_2

HVS004_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 Kipsilevy (palosuojaus) 15 A2-s1, d0
3 Jäykistävä kuusivaneri (palosuojaus) 15 D-s2, d2
4 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
100
100
D-s2, d2 A2-s1, d0
5 Rako runkopuoliskojen välillä 20
DnT,w ≥ 55 dB R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3)