HVS004_P2_8

HVS004_P2_8 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Palokipsilevy (suojaverhous K2 30, A2-s1, d0) 18 A2-s1, d0
2 Kuusivaneri 15 D-s2, d2
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Rako runkopuoliskojen välillä 20
DnT,w ≥ 55 dB