HVS101_P2_2

HVS101_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 100 D-s2, d2
2 Kipsilevy (äänitekninen levytys) 13 A2-s1, d0
3 Rako runkopuoliskojen välillä
Mineraalivilla
50
50
A2-s1, d0
DnT,w ≥ 55 dB R 30 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)