HVS102_P2_2

HVS102_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 100 ks. seinäpinta
2 Rako runkopuoliskojen välillä 20
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Kipsilevy (palosuojaus) 13 A2-s1, d0
5 Kolmikerroslevy (palosuojaus) 27 ks. seinäpinta
DnT,w ≥ 55 dB R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 4 ja nro 5, toiselta puolelta CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)