HVS102_P3_2

HVS102_P3_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 100 ks. seinäpinta
2 Rako runkopuoliskojen välillä 20
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Kipsilevy 13 A2-s1, d0
5 Kolmikerroslevy 27 ks. seinäpinta
DnT,w ≥ 55 dB R 0