HVS102_P1_2

HVS102_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 120 ks. seinäpinta
2 Rako runkopuoliskojen välillä 20
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Palokipsilevy (palosuojaus) 15 A2-s1, d0
5 Kolmikerroslevy (palosuojaus) 27 D-s2, d2
DnT,w ≥ 55 dB R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksilla nro 4 ja nro 5, toiselta puolelta CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)