HVS303_P1_2

HVS303_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 Palokipsilevy (palosuojaus) (äänitekninen levytys) 15 A2-s1, d0
3 LVL-levy RAK mukaan 100...120 D-s2, d2
4 Rako runkopuoliskojen välillä
Mineraalivilla
50
50
A2-s1, d0
DnT,w ≥ 55 dB R 60 (RAK mukaan LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)