HVS303_P2_2

HVS303_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 Kipsilevy (palosuojaus) (äänitekninen levytys) 13 A2-s1, d0
3 LVL-levy RAK mukaan 100 D-s2, d2
4 Rako runkopuoliskojen välillä
Mineraalivilla

50
50

A2-s1, d0
DnT,w ≥ 55 dB R 30 (RAK mukaan LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)