HVS303_P3_2

HVS303_P3_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 Kipsilevy (äänitekninen levytys) 13 A2-s1, d0
3 LVL-levy RAK mukaan 100 D-s2, d2
4 Rako runkopuoliskojen välillä
Mineraalivilla
50
50
A2-s1, d0
DnT,w ≥ 55 dB R 0