HVS304_P1_2

HVS304_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 D-s2, d2
2 LVL-levy RAK mukaan 120 D-s2, d2
3 Rako runkopuoliskojen välillä 20
4 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
5 2x Palokipsilevy (palosuojaus) 30 A2-s1, d0
DnT,w ≥ 55 dB R 60 (RAK mukaan palosuojaus 60 minuuttiin kerroksella nro 5, toiselta puolelta LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)