HVS403_P1_2

HVS403_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Hirsipaneeli 30 ks. seinäpinta
2 Kipsilevy (palosuojaus) (äänitekninen levytys) 15 A2-s1, d0
3 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
4 Rako runkopuoliskojen välillä 20
5 Lamellihirsi 275 ks. seinäpinta
R’w ≥ 55 dB R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)