HVS403_P2_8

HVS403_P2_8 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Palokipsilevy (palosuojaus ja suojaverhous K2 30, A2-s1, d0)
(äänitekninen levytys)
18 A2-s1, d0
2 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0
3 Rako runkopuoliskojen välillä 20
4 Ristiiliimattu lamellihirsi (painumaton) 275 D-s2, d2
5 Koolaus k600 32 D-s2, d2
DnT,w ≥ 55 dB R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)