US404_P1_2

US404_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lamellihirsi
(ks. ehdot julkisivun pintaluokalle D-s2, d2)
205 ks. seinäpinta ks. ulkopinta
U ≤ 0,53 W/m2K Rw + Ctr = 35…39 dB R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)