US404_P2_2

US404_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lamellihirsi 205 ks. seinäpinta ks. ulkopinta
U ≤ 0,53 W/m2K Rw + Ctr = 35…39 dB R 30 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)