VP001_P2_2

VP001_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lattiapinnoite ARK mukaan
DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella
ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä
Pinnoitteen mukaan ks. lattiapinta
2 Lattiakipsilevy (palosuojaus) 15 A2-s1, d0
3 Kuusivaneri (palosuojaus) 18 D-s2, d2
4 Palkit RAK mukaan k400 360 D-s2, d2
5 Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte ) min 100 A2-s1, d0
6 Koolaus k400 32 D-s2, d2
7 2x Kipsilevy (palosuojaus) 26 A2-s1, d0
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksilla nro 2 ja nro 3 sekä kerroksella nro 7)