VP101_P1_2

VP101_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lattiapinnoite ARK mukaan
DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella
ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä
Pinnoitteen mukaan ks. lattiapinta
2 CLT-levy RAK mukaan 240 ks. kattopinta
R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)