VP301_P3_2

VP301_P3_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lattiapinnoite ARK mukaan
DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella
ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä
Pinnoitteen mukaan ks. lattiapinta
2 LVL-avokotelolaatta RAK mukaan 300 D-s2, d2
3 Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) min 100 D-s2, d2
4 Koolaus k400 32 D-s2, d2
5 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. kattopinta
R 0