VP304_P2_2

VP304_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lattiapinnoite ARK mukaan
DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella
ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä
Pinnoitteen mukaan ks. lattiapinta
2 LVL-avokotelolaatta RAK mukaan 300 D-s2, d2
3 Mineraalivilla (äänitekninen ontelon täyte) min 100 A2-s1, d0
4 Koolaus k400 32 D-s2, d2
5 2x Kipsilevy (palosuojaus) 26 A2-s1, d0
6 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. kattopinta
R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 5, yläpuolisessa palossa kotelolaatan hiiltymämitoituksen perusteella)