VP307_P2_2

VP307_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lattiapinnoite ARK mukaan
DFL-s1 mahdollinen puupinnoitteella
ks. Tutustu runkojärjestelmiin / Puupinnat sisällä
Pinnoitteen mukaan ks. lattiapinta
2 Valulattia (palosuojaus) (lattialämmitysjärjestelmä) 50 A1
3 Valusuojakangas 0,5 E
4 Askelääneneriste (mineraalivilla) 50 A2-s1, d0
5 LVL-levy RAK mukaan 150 D-s2, d2
6 Kipsilevy (palosuojaus) 13 A2-s1, d0
DnT,w = 45…49 dB L’nT,w + Cl,50-2500 = 65…60 dB R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 2, alapuolisessa palossa LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)