VS003_P1_2

VS003_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0