VS003_P2_8

VS003_P2_8 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 D-s2, d2
2 Rankarunko RAK mukaan
Mineraalivilla
66
66
D-s2, d2 A2-s1, d0