VS101_P2_2

VS101_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 140 ks. seinäpinta
DnT,w = 35…44 dB R 30 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)