VS101_P1_2

VS101_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 180 ks. seinäpinta
DnT,w = 35…44 dB R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)