VS201_P1_2

VS201_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 CLT-levy RAK mukaan 180 D-s2, d2
DnT,w = 35…44 dB R 60 (RAK mukaan CLT-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)