VS302_P2_2

VS302_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 LVL-levy RAK mukaan 120 D-s2, d2
R 30 (RAK mukaan LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)