VS302_P1_2

VS302_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. seinäpinta
2 LVL-levy RAK mukaan 180 D-s2, d2
DnT,w = 35…44 dB R 60 (RAK mukaan LVL-levyn hiiltymämitoituksen perusteella)