VS402_P1_2

VS402_P1_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Ristiinliimattu lamellihirsi (painumaton) 205 ks. seinäpinta
DnT,w = 35…44 dB R 60 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)