VS402_P2_2

VS402_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Ristiinliimattu lamellihirsi (painumaton) 205 ks. seinäpinta
DnT,w = 35…44 dB R 30 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)