VS404_P2_2

VS404_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Lamellihirsi 205 ks. seinäpinta
DnT,w = 35…44 dB R 30 (RAK mukaan hirren hiiltymämitoituksen perusteella)