YP003_P2_2

YP003_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. kattopinta
2 2x Kipsilevy (palosuojaus)
Huomio! Kerrososastointi
26 A2-s1, d0
3 Koolaus k200 (NR-ristikkoon) + Koolaus k400 44 D-s2, d2
4 Ilman- ja höyrynsulkumuovi 0,2 E
5 Kivivilla RAK mukaan (alapaarrepalkin palosuojaus) 350 A2-s1, d0
6 Puhallusvilla (mineraalivilla) 150 A2-s1, d0
7 NR-ristikot k900 RAK mukaan (palotilanteen alapaarrepalkki) D-s2, d2
8 Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) 18…19 D-s2, d2
9 Konesaumapeltikate 0,6 BROOF (t2)
U ≤ 0,09 W/m2K R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 2, ullakkopalossa alapaarrepalkin hiiltymämitoituksen perusteella)