YP004_P2_2

YP004_P2_2 kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi
1 Sisäverhouspaneeli min 10 ks. kattopinta
2 2x Kipsilevy (palosuojaus)
Huomio! Kerrososastointi
26 A2-s1, d0
3 Koolaus k200 (palkkiin) + Koolaus k400 44 D-s2, d2
4 Ilman- ja höyrynsulkumuovi 0,2 E
5 Kivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) 400 A2-s1, d0
6 Jäykkä tuulensuojakivivilla RAK mukaan (palkin palosuojaus) 50 A2-s1, d0
7 Palkit k900 RAK mukaan 600 D-s2, d2
8 Aluskatelevy RAK mukaan (kuusivaneri tai LVL) 18…19 D-s2, d2
9 Konesaumapeltikate 0,6 BROOF (t2)
U ≤ 0,09 W/m2K R 30 (RAK mukaan palosuojaus 30 minuuttiin kerroksella nro 2, ontelopalossa palkin hiiltymämitoituksen perusteella)