Toukovuoren päiväkoti

Toukovuoren päiväkoti kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi