Tyrnävän Rantaroustin koulu

Tyrnävän Rantaroustin koulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi